Menu

NƏTİCƏ
Orta aylıq əmək haqqı
Bir məzuniyyət günü üçün əmək haqqı (Orta aylıq əmək haqqı / 30.4)
Məzuniyyət günlərinin sayı
Məzuniyyət zamanı ödənilməli olan məbləğ